ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MERKEZİ

Proje adı : Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi (ÜSİM)

Proje Amaç ve Hedefleri   : Projenin genel amacı, Şanlıurfa’da istihdamın, teknoloji üretiminin ve sanayinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amacın seçilmesinin nedeni Şanlıurfa’nın, Türkiye’nin az gelişmiş illerinin içinde yer almasıdır. Nüfusun büyük bölümü tarım sektöründe istihdam edilirken, sanayinin payı, hizmet sektörünün neredeyse yarısını kadardır. Şanlıurfa’da sanayinin üretim yapısı teknolojiden uzak, düşük katma değerli ve emek yoğundur. Bölge ekonomisinin güçlendirilmesi için bölgede imalat sanayinin geliştirilmesi, öncü ve stratejik sektörlerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve katma değerli üretim yapısına geçilmesi gerekmektedir.Projenin özel amacı, henüz çok yeni bir kurum olan Şanlıurfa Teknokent’in kuruluş amaçlarına uygun olarak etkinliğinin ve kurumsal kapasitesinin artırılması ve sanayi ile etkileşiminin yoğunlaştırılmasını sağlayacak bir işletme modeli geliştirilmesidir. Bu kapsamda hem teknopark bünyesinde hem de Şanlıurfa OSB’de faaliyet gösterecek bir Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi (ÜSİM) kurulacaktır. ÜSİM, sanayi ile üniversite arasında bir ara yüz görevi görecek ve Şanlıurfa Teknokent’in kuruluş amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Uygulama yeri                             : Şanlıurfa Teknokent, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi

Proje yürütücüsü kuruluş      : Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş

Proje ortakları                            : Karacadağ Kalkınma Ajansı – Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Proje uygulama süresi             : 18 ay

Beklenen Sonuçlar                    : Proje, hedef gruplarından Şanlıurfa Teknokent’in fiziki, teknik ve kurumsal kapasitesini geliştirecektir.Proje kapsamında ÜSIM’e ait 2 ofis tefrişatı tamamlanarak hizmete alınacaktır. Ar-Ge firmalarının kullanımına yönelik hızlı prototipleme ve deney amaçlı kullanılacak CNC tezgâhı, 3 Boyutlu yazıcı gibi satın alınacak makine ve teçhizatlar ile teknik atölyenin kapasitesi artırılacaktır. Teknokent’te görev yapan uzmanlara ek olarak deneyimli yeni bir personel istihdamı da gerçekleşecektir. Proje kapsamında üniversite-sanayi arasında bağın kurulması ve sanayinin kapasitesinin artırılmasına yönelik birçok etkinlik, eğitim, danışmanlık ve mentörlük faaliyetleri gerçekleştirilerek Teknokent’in kurumsal kapasitesi artırılmış olacaktır. Proje ile ikinci hedef grup olan sanayi firmalarının Ar-Ge, yenilik ve proje geliştirme kapasitelerini artırılacaktır. Firmaların üniversite olanaklarından faydalanmaları için bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Verilecek eğitimlerle firmaların farkındalıkları artırılacak, firmalarda proje yazma, yürütme, yeni ürün geliştirme, pazarlama yetenekleri geliştirilecektir. Firmalara yönelik en az 10 eğitim düzenlenerek, yaklaşık 100 firmanın bu eğitimlerden yararlanması sağlanacaktır. 20 firmaya verilecek mentörlük desteği ile bu firmaların projeler geliştirerek yenilik faaliyetleri gerçekleştirmeleri, üniversite ile işbirliği yapmaları ve ulusal devlet desteklerinden yararlanmaları sağlanacaktır.