HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

ŞANLIURFA TEKNOKENT

Kuruluş Süreci

Harran Üniversitesi’nin 8 Eylül 2008 tarihli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan ön niyet başvurusu sonucunda, ön başvuru dosyası 3 Kasım 2009 tarihinde kabul edilerek, bakanlar kuruluna imzaya açılmıştır. Değerlendirme kurulunun uygun görmesiyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 29 Mart 2010 tarihli ve 1854 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde, 28 Nisan 2010 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 2010/27565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş ve 31 Ekim 2011 tarihinde Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. kurulmuştur. İdare binası ve kuluçka merkezi inşaatı 2014 yılında tamamlanmış olup 1 Kasım 2014 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Şanlıurfa Teknokent faaliyetlerini:

 • Harran Üniversitesi Şairnabi TGB (TGB-1)
 • Harran Üniversitesi Gülveren TGB (TGB-2)
 • Harran Üniversitesi GAP TGB (TGB-3) olmak üzere 3 bölgede sürdürmektedir.

Bölge Yeri Olarak Seçilen Alanlar

Şanlıurfa Teknokent’in merkez binası(HRÜ Şairnabi TGB) Harran Üniversitesi Makine Fabrikası yerleşkesinde bulunmaktadır. Makine Fabrikası arazisi üzerinden 24.000 m² yüzölçümlü bir alan Teknokent’e ayrılmıştır, bu alanda 7.474 m² büyüklüğünde bir idari bina inşa edilmiştir. Tarımsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi için ise; Şanlıurfa Valiliğine ait 716.365 m² yüzölçümlü Vali Akbulut Meyve Fidanlığı(HRÜ Gülveren TGB) ile 481.807 m² yüzölçümlü GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Akçakale İşletmesi(HRÜ GAP TGB), Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ayrılmıştır.

Şanlıurfa Teknokent’in Ülkemizdeki Diğer TGB’lerden Farkı

Şanlıurfa Teknokent; dar kapsamda Şanlıurfa ilinin, geniş kapsamda ise tüm GAP bölgesinin tarımsal potansiyelini daha etkin ve sürdürülebilir formata dönüştürebilmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde bugüne kadar 40’tan fazla teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur. Aktif teknoloji geliştirme bölgelerinin hiçbirinde “Tarım Ağırlıklı Teknokent” düşüncesi ön plana çıkmamıştır. Kurduğumuz Teknokent’in mevcut TGB’lerden en ayırt edici özelliği tarım teknolojileri ağırlıklı olmasıdır. Bu özellik, içinde bulunduğumuz bölgenin tarımsal potansiyelini etkin bir şekilde ortaya koymak açısından teşvik edici bir unsur olacaktır.

Hangi Aşamadayız?

Şanlıurfa Teknokent(TGB-1); bünyesinde toplam 70 adet 20 ve 40 m² büyüklüğünde ofisler bulunan, 3 adet laboratuvar, konferans, seminer ve toplantı salonlarına sahip bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan 7.474 m² büyüklüğünde yepyeni ve modern bir binaya sahiptir. Akçakale ilçemizde tarım, hayvancılık, sera vb. Ar-Ge çalışmaları için 720(TGB 1) ve 480(TGB 2) dekarlık iki alanımız ve içerisinde çeşitli sosyal tesislerimiz mevcuttur. Tarıma, tarımsal ve ileri teknolojiler geliştirmeye elverişli, Ar-Ge çalışmalarınızı büyük bir özveriyle yapabileceğiniz 3 bölgemizle aktif olarak hizmetinizdeyiz.

Şanlıurfa Teknokent A.Ş. Ortakları

 • Harran Üniversitesi Rektörlüğü
 • Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
 • Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
 • Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığı
 • Progen Tohum A.Ş.
 • Toru Porselen Kafeterya Oyun Oyuncak İth. İhr. Per. Mağ. San. Tic. Paz. Ltd. Şti.

Kurucu Heyet Üyeleri

 • Şanlıurfa İl Özel İdaresi
 • İbrahim Toru
 • Şanlıurfa KOSGEB Müdürlüğü
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü
 • Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
 • Tarım İl Müdürlüğü
 • Şanlıurfa Ticaret Borsası
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı GAP Toprak-Su kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Teknokentin olası getirileri neler olabilir?

Teknoloji geliştirmede dünyada birçok yöntem denenmiş ve en verimlisi olarak Üniversite-Sanayi-Kamu kuruluşları arasındaki diyalogdan oluşan birliktelik ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede Şanlıurfa Teknokent’in dünya standartlarına göre ana hedefleri şunlardır:

 • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek üniversitemizin vereceği hizmetleri zenginleştirmek,
 • Sanayinin rekabet gücünü arttırmak,
 • Yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi, özellikle tarımsal teknoloji ön planda tutularak hızlandırmaktır.

Teknokent kapsamında yapılan Ar-Ge çalışmaları ile hedefimiz; ürün geliştirme ve prototip aşamalarıyla, ürünü ticari amaca dönüştürmek ve katma değerli ürünler ortaya çıkarabilmektir.

Bölgede kurduğumuz tarım ağırlıklı Teknokent; sulu tarım ile birlikte ortaya çıkan köklü sorunların üstesinden gelmek, tarımsal ürünleri bölgede sanayi ürünlerine dönüştürmek, Biyoteknoloji – Sulama Teknolojileri – Yenilenebilir Enerji gibi konularda tarımsal teknolojiyi ön plana çıkarmak, yeni teknolojiler üretmek ve yapılan çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde ilgililere aktarmak açısından son derece etkili olacaktır.