TEKNO-İŞGEM

Proje adı                                         :TEKNO-İŞGEM

Proje Amaç ve Hedefleri        : Ar-Ge potansiyeline sahip, teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün geliştirebilen yeni kurulmuş veya kurulacak imalatçı işletmelerin, üç yıl süreyle uygun kiralı işyeri, ortak ofis, danışmanlık, eğitim, finansa erişim gibi hizmetlerle desteklendiği bir ekosistem oluşturmak.

Uygulama yeri                            : Şanlıurfa Teknokent TGB1 Yerleşkesi

Proje yürütücüsü kuruluş     : Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş

Proje ortakları                            : KARACADAĞ KALKINMA AJANSI- HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Proje uygulama süresi            : 18 AY

Proje İçeriği                                 : Yeni kurulan işletmeleri ve girişimcileri desteklemek ve böylece bölgesel kalkınmayı hızlandırabilmek için İŞGEM; yeni kurulan işletmelerimizin en kırılgan oldukları dönemler olan ilk birkaç yılda hayatta kalma şanslarını artıracak ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerine imkân sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak da; yöremizde girişimcilik ortamı iyileşecek, istihdam artacak, yerel endüstriler oluşacak ve bunlar desteklenip çeşitlendirilecektir.İş Geliştirme Merkezleri ortak akıl ve işbirliğini ve özelliklede tecrübe ve bilgi paylaşımı esasına dayanmaktadır. Bu sistem yakın işbirliği ve birlikteliğe dayanan, zamana yayılmış bir hedef ortaklığını içermektedir. Bu bakış açısını girişimcilerimize kazandırmakla, girişimci ve devlet işbirliği bakımından, “destek” kavramına yeni bir yaklaşım getirdiği için bölgesel ve ulusal ölçekte sosyal ve ekonomik faydalar beklenmektedir.Bölgesel kalkınmada teşebbüs ruhunun geliştirilmesi, yeni müteşebbislerin ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi, yeni istihdam oluşturulmasında önemli bir hareketlilik noktası olacaktır. İşletmelere örnek model teşkil edecek, bunun sonucunda bölgemizde eğitim ve danışmanlık sektörü gelişecektir. İlimizde bu gibi kuruluşların açılması kalkınma ve gelişmedeki hızı artıracaktır.İŞGEM çatısı altında kurulacak firmalara verilecek eğitim, pazarlama ve danışmanlık hizmetleri işletmelerin kendilerini geliştirmelerini, farklı düşünmelerini, yeni yatırım fikirlerinin ortaya çıkmasını ve kurumsallaşmış işletmelerin oluşması ile il ve bölge ekonomisinin kalkınmasını sağlayacaktır.Aynı zamanda yöre insanımızın kolektif çalışma ruhunu tetikleyecektir. Bu çalışma birliktelik ruhunu ateşleyeceği için kalkınma için örnek modeller ortaya çıkaracaktır.İŞGEM çatısı altında ilimizdeki kaynaklar kullanılarak farklı yatırım düşünceleri oluşturulması ve istihdamın sağlanması hedeflenmektedir