İhale Duyurusu

Yapım İşi İçin İhale İlanı

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. , Karacadağ Kalkınma Ajansı BOTAP (Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Planı)   Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’de Teknokent Binası Tadilatı, Teras Tadilatı , Dış Cephe Tadilatı  için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287/A Haliliye Şanlıurfa adresinden veya www.sanliurfateknokent.com.tr , www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 04.12.2023 – 13:50

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 04.12.2023 tarihinde, saat 14:00’da ve Ulubağ Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:287/A Z1 Eğitim Salonu Haliliye Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale dosyası için tıklayınız.