Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Duyurular, Genel, Haberler Kategorisinde Yayınlandı.

Üniversitemizin Değerli Öğrencileri

 

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuru süreci (14 Şubat-10 Mayıs 2019) Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği şekilde başlamış bulunmaktadır. Bu programın amacı, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören siz değerli öğrencilerimizin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmektir. Bu yıl TUBİTAK BİDEP-BİDEP desteği ile aşağıda detayları belirtilen 8 ayrı kategoride yarışma düzenlenecektir. Bu yarışma Malatya bölge koordinatörlüğümüzün de dâhil olduğu ülkemizde 12 farklı bölgede düzenlenmektedir. 10-13 Haziran 2019 de yapılacak olan İnönü Üniversitesi Malatya Bölge sergisinde ve 24-27 Haziran 2019 da yapılacak Türkiye Finalinde dereceye girecek öğrenci ve danışmanlarına ilan afişinde belirtilen çeşitli ödüller verilecektir. Siz değerli öğrencilerimizin bu yarışmalara yüksek düzeyde katılımlarını sağlamak için bitirme tezi vb. proje konularının şimdiden alınarak çalışmalara başlanılması oldukça önemlidir. Belirtilen alanlarda var olan fikirleriniz projendirmeniz gerekiyorsa üniversitemiz danışman hocalarınızdan destek almanız proje ile ilgili sürecinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Daha detaylı bilgilere TÜBİTAK veya Üniversitemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz

http://www.harran.edu.tr/

https://www.tubitak.gov.tr/

 

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ

  1. AKILLI ŞEHİRLER VE ULAŞIM

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

  1. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.

  1. EĞİTİM

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir

  • ENERJİ VE ÇEVRE

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer.

  1. GIDA VE TARIM

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.

  1. MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.

  1. SAĞLIK

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer.

  1. SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK

Milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.

  1. SOSYAL YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir.

 

Haberler & Duyurular