YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUMUZ

Prof. Dr. Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU- Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet KAYA- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serkan ELMAS- Üye

Serhat KARADAĞ- Üye

Ferit DAĞDEVİREN- Üye

Abdülkadir TORU- Üye

Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR- Üye