Propeptide Gıda

Propeptide Gıda

Gıda Teknolojileri

HAKKINDA

Propeptide Gıda


Başta nar çekirdeği atığından olmak üzere gıda işleme atıklarından katma değeri
yüksek alternatif fonksiyonel bitkisel protein tozu üretimi firmanın faaliyet alanını
oluşturmaktadır.