Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR

Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

 

HAKKINDA

Prof. Dr. YEŞİLNACAR KİMDİR?


1967 yılında Şanlıurfa’ da doğdu. Aynı ilde; ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 23 Ocak 1991 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 26 Şubat 1991 tarihinde D.S.İ. XVI. Bölge Müdürlüğü Atatürk Barajı ve HES Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Şube Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 1992’ de D.S.İ. XVI. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Tüneli Proje Müdürlüğüne atandı.

30 Eylül 1993 tarihinde Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. Bu arada Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmasına başladı ve 1995 yılında mezun oldu. 09 Kasım 2000 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “GAP Bölgesinde Tehlikeli Atıklar İçin Jeolojik Yer Seçimi” konulu doktora tezini vererek Doktor unvanı aldı. 

10 Ocak 2003 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yrd.Doç. kadrosuna atandı. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ODTÜ RS-GIS laboratuvarında post-doc çalışması yaptı. 10 Ekim 2008 tarihinde doçent, 13 Şubat 2014’de profesör oldu. Çevre jeolojisi, düzenli depolama için yer seçimi, tehlikeli atıklar, tıbbî jeoloji, yeraltısuyu kalitesi ve jeotermal konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış yayınları mevcuttur. Halen, Harran Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.