TEGİM

Proje adı : Şanlıurfa Tekno Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (TEGİM-Tohum Harran)

Proje Amaç ve Hedefleri : Bilgi teknolojileri konusunda iş fikri olan gençlerin bu fikirleri hayata geçirmesini sağlayacak eğitim ve mentörlük hizmetlerini sunan ve bu fikirlerin ulusal ve uluslararası düzeyde ticarileştirilmesine katkı sağlayan bir merkez oluşturmak bu projenin konusudur.Projenin genel hedefi Şanlıurfa’da girişimcilik ve inovatif aktivitelerin artırılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve başarılı iş fikirlerinin ticarileşmesi ve neticede şehrimizin kalkınmasına destek olunmasıdır. Projenin en temel amacı Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Şanlıurfa Tekno- Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni kurmaktır. Bu amaç neticesinde Şanlıurfa’da yazılım ve bilgi teknoloji girişimciliği yaygınlaştırmak, genç nüfusun işsizlik problemine çözüm olarak kendi iktisadi işletmelerini kurmasını sağlamak, Şanlıurfa Teknokent orijininde girişimcilik ekosistemini oluşturmak hedeflenmektedir.

Uygulama yeri                         : Şanlıurfa Teknokent

Proje yürütücüsü kuruluş  : Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş

Proje ortakları                        : Karacadağ Kalkınma Ajansı – Harran Üniversitesi – Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Proje uygulama süresi         : 24 ay

Beklenen Sonuçlar                : 1 adet Ortak Kullanım Amaçlı Sosyal Alan, 3 adet tanıtım web sayfası, 10 adet Girişim/Risk Sermayesi veya Melek Yatırımcı Fonları ile imzalanan Niyet Mektupları, 30 adet Girişim/Risk Sermayesi veya Melek Yatırımcı Fonları ile Gerçekleştirilen Yatırım Görüşmeleri, 5 adet ulusal düzeyde gerçekleşen Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışması, 10 adet ticarileşen ürün, 5 adet yatırım alan girişimci, 75 adet Kuluçka hizmeti verilen girişimci, 125 girişimciye danışmanlık, eğitim, çalışma imkanı, donanım desteği sağlanması beklenmektedir.