GENEL KURUL

GENEL KURULUMUZ

Prof. Dr. Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU

Mehmet KAYA

Serkan ELMAS

Serhat KARADAĞ

Ferit DAĞDEVİREN

Abdülkadir TORU

Prof. Dr. Cafer MART

Osman OKTAY