Oleatek Biyoteknoloji Müh. Ar-Ge

Aydın Organik ve Organomineral Gübre

Oleatek Biyoteknoloji Müh. Ar-Ge


Biyoteknoloji

Website

HAKKINDA

Oleatek Biyoteknoloji Müh. Ar-Ge

Hastalıkların teşhisi, tedavisi ve araştırma amacıyla ilaç ve biyoteknolojik ürün geliştirmek, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, takviye edici gıda, eczacılıkla ilgili ürün ve bunların ham maddelerinin üretimi, ruhsatlandırılması, ihracaatı ve ithalatı, doğa bilimleri ve mühendislikle ilgili her türlü araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri, moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve mühendislikle ilgili test, analiz yapma, sonuç ve rapor yazma, proje yazma, proje yapma, danışmanlık, bilgisayar programlama, yazılım, kodlama, eğitim, vb.

Şanlıurfa Teknokent Logo