VİZYON

MİSYON

İnsan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın öncüsü olan bir inovasyon ekosistemi oluşturmak

Kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum işbirliğiyle yenilikçi girişimcilerin katma değerli ürünleri üretmesini sağlamak.