TEGİM 3.DÖNEM GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Duyurular, Genel, Haberler Kategorisinde Yayınlandı.

TEGİM 3.dönem Girişimcilik Eğitimlerine katılmaya hak kazanan girişimci adaylarının isimleri açıklandı.

 

 

Proje adı : Şanlıurfa Tekno Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (TEGİM-Tohum Harran)

Proje Amaç ve Hedefleri : Bilgi teknolojileri konusunda iş fikri olan gençlerin bu fikirleri hayata geçirmesini sağlayacak eğitim ve mentörlük hizmetlerini sunan ve bu fikirlerin ulusal ve uluslararası düzeyde ticarileştirilmesine katkı sağlayan bir merkez oluşturmak bu projenin konusudur.Projenin genel hedefi Şanlıurfa’da girişimcilik ve inovatif aktivitelerin artırılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve başarılı iş fikirlerinin ticarileşmesi ve neticede şehrimizin kalkınmasına destek olunmasıdır. Projenin en temel amacı Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Şanlıurfa Tekno- Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni kurmaktır. Bu amaç neticesinde Şanlıurfa’da yazılım ve bilgi teknoloji girişimciliği yaygınlaştırmak, genç nüfusun işsizlik problemine çözüm olarak kendi iktisadi işletmelerini kurmasını sağlamak, Şanlıurfa Teknokent orijininde girişimcilik ekosistemini oluşturmak hedeflenmektedir.

Uygulama yeri  :Şanlıurfa Teknokent

Haberler & Duyurular