SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MENTÖRLÜK SERTİFİKA PROGRAMI (1 – 20 ŞUBAT 2021)

Duyurular, Genel Kategorisinde Yayınlandı.

Şanlıurfa Teknokent tarafından HÜGÖÇ ve EGESYS ortaklığında yürütülen “SOCIAL INCLUSION OF REFUGEE YOUTH THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP” isimli Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında sosyal girişimcilik mentörlük eğitimi verilecektir.Eğitimler asenkron ve canlı olarak ZOOM üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Açılış ve kapanış oturumlarına katılım zorunlu olup asenkron  eğitimleri zamanında tamamlayan katılımcılar uluslararası geçerlikli YOUTHPASS ve KOBİMEN AKADEMİ sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Eğitimin ardından yapılacak eşleştirmede sığınmacı ve yerel gençlerin istihdamı konusunda mentörlerden destek talep edilecektir. Böylelikle mentörlük eğitimi almış mentörler sosyal girişimcilik eğitimi almış sığınmacı ve yerel gençlerle bir araya gelip sosyal girişimcilik iş fikirlerini geliştirebileceklerdir. Bu bağlamda mentörlerin daha önce iş ve girişimcilik deneylerinin olması tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

Eğitim programımız aşağıdaki gibidir:

1 Şubat 2021, Saat 11:00-12:00 Açılış ve programın tanıtımı.

1-20 Şubat 2021, Temel Mentorluk Eğitimi (6 Modül)

1.Mentorluk Nedir?

o Mentorluk Kavramı

o Mentorun Rolleri

o Mentorun Karakteristik Özellikleri

o Mentorluk ve Liderlik

2.Mentorluk Sisteminin Prensipleri

o Mentorluk Sisteminin Prensipleri

o Mentorluk İlişkisinin Kurulması

o Grow Yöntemi/Belirli-Ölçülebilir-Kabul edilen-Gerçekçi-Zaman

o Bağlı(Smart) Hedefler Oluşturmak

3.Mentorluğun Temelleri

o Mentorlukta Durumsal Liderlik

o Mentorlukta Etik Karar Alma

4.Mentorluk Becerileri

o Mentorluk nasıl yapılır

o Mentorluk ne değildir

o Özyönetim

o Etkin yönlendirme(zihin haritalamak)

5.Mentorluğun Etik Boyutu

o Mentorlukta Verimi Sağlamak

o Mentiyi aktif tutmak

o Odaklanmayı sağlamak

6.Mentorluğun Araçları

20 Şubat 2021, Saat 11:00-13:00 Kapanış oturumu, genel değerlendirme ve sertifikaların gönderimi.

Başvuru Tarihleri:18-27 Ocak 2021

Kabul Mektubu Gönderimi:28 Ocak 2021

Başvuru Linki:https://forms.gle/LqFWvv1765Vr7fRf8

Bu eğitimler 2019-1-TR01-KA205-073436 nolu “Social Inclusion of Refugee Youth through Social Entrepreneurship” isimli Erasmus+ projesi kapsamında verilmektedir. Katılımcı kontenjanı Şanlıurfa’da ikamet eden, 25 yaş üstü 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

İletişim:hugoc@harran.edu.tr

Haberler & Duyurular