CABİR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BULUŞ BİLDİRİM VE PATENT DESTEK FORMU

Sayın Akademisyen,

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 121. Maddesi uyarınca; Çalışanlar fikri mülkiyete konu olabilecek araştırmaları ile ilgili EK-1’de bulunan Buluş Bildirim Formu ’nu geciktirmeksizin yazılı ve tüm buluşçulara ait ıslak imza ile CABTTO’ya bildirmek ile yükümlüdür.

Yukarıda yazılı maddeye istinaden Harran Üniversitesi çalışanları fikri mülkiyete konu olabilecek çalışmalarını Cabir Teknoloji Transferi Ofisi aracılığıyla Harran Üniversitesi’ne bildirmek zorundadırlar.

Patent yönergesinin EK1 olarak tanımlanan Buluş Bildirim Formu buluşun üniversiteye bildirilmesinde kullanılacaktır.

Buna ek olarak buluşunun patentleşmesi amacıyla Harran Üniversitesi’nden destek almak isteyen buluş sahiplerininizleyeceği yol aşağıdaki gibidir;

1) Buluş sahipleri web sitemizde bulunan Buluş Bildirim Formunu doldurarak patent desteği almak istediklerini Cabir TTO aracılığıyla Harran Üniversitesi’ne bildireceklerdir.

2) Başvurular Cabir TTO bünyesinde kurulmuş olan Patent Komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında komisyon üyeleri başvurandan sözlü sunumda isteyebilirler. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde başvurana TUBİTAK Patent destekleri veya Harran Üniversitesi BAP birimi üzerinden destek verilecektir.