Firma Ana Sektörü: Danışmanlık

Adres: Şanlıurfa Teknokent -3.Kat

Firma Yetkilileri: 

  • M.Murat CANDEMİR
  • Murat AKBAŞ

 

İletişim: 

Tel: +90 312 454 1100
Faks: +90 312 496 1463
E-posta:

registry.tr@undp.org

http://www.tr.undp.org

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve takip eden 15 yıl boyunca UNDP politikası ve finansmanına rehberlik edecektir. Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı olarak UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmaları vasıtasıyla hedeflerin uygulamaya konulması için eşsiz konumdadır.

Stratejik planımız yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski, ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yoğunlaşmıştır. UNDP, hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında kaydedilen ilerlemenin daha da hızlanması için birçok ülkeye destek sağladığımız çalışmalarımız devam ediyor.

Çok sayıda hedefe yönelik olarak çalışma geçmişimiz bize, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen hedeflerin hepsine 2030 yılına kadar ulaşmamızı sağlayacak değerli deneyim ve politika uzmanlığı sağlıyor. Ancak bunu tek başımıza tabii ki yapamayız.

Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığına ihtiyacımız var.