Mentor Olmak İster Misiniz?

Duyurular, Genel, Haberler, İntro Kategorisinde Yayınlandı.

 

MENTORLUK NEDİR?


Kişi veya firma herhangi bir konu hakkında karar verirken kişisel deneyimlerini aktararak yol gösteren, iş birliği yapan, kaynakların doğru şekilde kullanılmasını sağlayan, bu sürecin verimli bir şekilde ilerlemesi için yol haritası çizen yol arkadaşı konumundadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilmekte olan Şanlıurfa Teknokent Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi (ÜSİM) bünyesinde Üniversite – Sanayi iş birliğinde hızlandırıcı bir model olarak kullanılacak olan bir mentorluk sistemi kurulacaktır.

Mentorluk destekleri ile Şanlıurfa’da sanayi firmalarının Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin artırılması ve devlet desteklerinden en üst düzeyde faydalanmak üzere projeler geliştirebilmelerini sağlanacaktır.

Bu kapsamda öncelikle bir “Mentor Havuzu” oluşturulacaktır. Bu havuzda yer almak üzere başvuran ve “Mentor Seçme Kriterlerini” yerine getiren adaylara “Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Mentorluk Eğitimi” verilecek ve eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar ÜSİM Mentor Havuzunda yer alacaklardır.

Proje kapsamında 60 mentor adayına eğitim verilecektir. Eğitimler 32 saat uzaktan eğitim(online) ve 2 gün sınıf eğitimi olacak şekilde düzenlenecektir. Eğitim sonunda ve sınavlarda başarılı olan mentor adaylarına mentorluk sertifikası verilecektir. Eğitimler alanında uzman bir kuruluş tarafından verilecektir.

Mentorluk desteğinden yararlanmak üzere başvuru yapan firmalardan “Firma Seçme Kriterlerine” uygun olanlar seçilerek ÜSİM “Firma Havuzuna” kaydedileceklerdir. Proje kapsamında 20 firmaya 1 yıl mentorluk desteği verilecektir.

Mentor ve Firma havuzlarının oluşturulmasının ardından 20 firmaya mentorluk yapacak mentorlar belirlenecektir. Mentor-Firma eşleştirmeleri “Eşleştirme Kriterleri” doğrultusunda “ÜSİM Danışma Kurulu” tarafından yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1- Mentor Seçme Kriterleri :

 • Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi yürütmüş, Üniversite – Sanayi İşbirliği projesinde araştırmacı olarak çalışmış ya da Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi hazırlamış olanlar
 • Kamu (TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları ) projeleri hazırlamış ya da yürütmüş olanlar
 • Özel sektör yöneticilik deneyimi olanlar
 • Girişimcilik deneyimi olanlar
 • Mentorluk deneyimi olanlar

 

2- Firma Seçme Kriterleri :

 • İmalat sanayinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinden
 • Mikro ölçekli olmayan
 • Üniversite ile iş birliği konusunda istekli olan
 • Proje fikri olanlar ve proje geliştimek üzere zaman ve insan kaynağı ayırabilecekler

 

3-Mentor-Firma Eşleştirme Kriterleri :

 • Mentorun teknik bilgi ve tecrübeleri (Mentorun firmanın faaliyet alanında ya da teknolojik sorunu ile ilgili uzmanlığının olması)
 • Mentorun iletişim becerileri ve kişiliği (Firma ve mentorun kişilik çatışması vb. durumlar olmadan uyum içinde çalışabilecek olması)
 • Uzaklık- yakınlık (Mentorun firmaya ulaşımının kolay olması)

MENTOR BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

FİRMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler & Duyurular