1.İstişare Kurulu Toplantısı

Genel, Haberler Kategorisinde Yayınlandı.

Şanlıurfa Teknokent olarak bilinen Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’de dün çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Prof. Dr. Kasım YENİGÜN’ün Genel Müdürlük görevini devralması ile hızlı bir faaliyet trendine giren ve geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini de ortak alarak genişleyen Şanlıurfa Teknokentin ilk genişletilmiş İstişare Kurulu yapıldı.

Genel Müdür Prof. Dr. Kasım Yenigün, Teknokent faaliyetleri hakkında verdiği açılış sunumunda gelinen aşamaları ve hedefleri anlattı. Mevcut binadaki ofis kullanımının iki katına çıktığını, önemli sayıdaki yatırımcı ve Ar-Ge girişimcisinin başvuru aşamasında olduğunu, Akçakale’de bulunan tarımsal amaçlı arazilerle ilgili olarak ta tapu ve imar çalışmalarında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti.

Özellikle her Teknokentin olmazsa olmazı olan Kuluçka merkezini kurmak için atılan ilk adım olan ‘Tekno Girişim ve İnovasyon Merkezi Projesinin’ Karacadağ Kalkınma Ajansı – ŞUTSO – Harran Üniversitesi ortaklığıyla kurgulandığını ve projenin kabul edildiğini belirtti.

Ayrıca ODTU Teknokent’le mentörlük ilişkisinin başladığını, Patent Destek Ofisi PADO’nun kurulduğunu, öğretim elemanlarının patent başvurularının karşılıksız ve profesyonel olarak takip edileceğini, patent ve fikri-sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili eğitimlerin verileceğini, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği çalışmaları çerçevesinde her hafta düzenli olarak firma ziyaretlerinin yapıldığını ve yeni proje çalışmalarının desteklenmesi ve yürütülmesi için bir Proje Destek Ofisinin kurulduğunu belirtti.

Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nihat Küçük ise kurulması düşünülen Tekno-İşgem ile ilgili bilgi vererek iş modelinin kurgulandığını ve mimari projelerde belirli bir aşamaya geldiğini belirterek, yapısal planlama ve işliklerle ilgili tasarım detaylarını sundu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Yunus Çolak ise yaptığı sunumda Teknokentin üniversite ve sanayici arasında hangi döngü çerçevesinde bağ olduğunu ve yapının diğer unsurları üzerine bilgiler verdi.

KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, İşgem çerçevesinde verilecek desteğin şekli ve diğer başvurularla ilgili verilecek katkıların çerçevesi hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın ise yapılan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları ve beklentiler hakkında bilgilendirme yaptı.

Yönetim Kurulunda alınan karar çerçevesinde oluşturulan İstişare Kuruluna anılan isimlerin dışında Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şerafettin Çelik ve Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Güllüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, GAP TAEM İl Müdürü İbrahim Halil Çetiner, TKDK İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, İl Tarım Müdür Yardımcısı Faik Çelik, UNDP Şanlıurfa Proje Koordinatörü Murat Akbaş ve Progen Tohumculuk temsilcisi Prof. Dr. Cafer Mart katılarak görüş ve önerilerde bulundular.

Özellikle Akçakale’de bulunan tarım alanlarının kullanımı üzerine öneriler ve öğretim üyelerine sağlanan destekler toplantıda yoğun olarak ele alındı. Toplantıda alınan kararların Yönetim Kurulunda öncelikle ele alınacağı ve katılımcıların yakın ilgi gösterdiği toplantının yılda en az üç kere yapılması fikri benimsendi. Toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

 

Haberler & Duyurular